Blog archief
(English)

Gender-complementarity is so self-evident that we, in urbanized societies, have forgotten the daily wisdom of it.
Seminal anthropologist Margaret Mead wrte Male & Female in 1949 in which she compared four indigenous societies how females and males cooperated.
Conclusion: gender roles may change untill they are each others opposites but their worlds/domains are always biologically, socially and culturally.
They idea that men and women are two and the ‘ywain shall never meet’ is a western man-made (culture bound) predicament

‘Jonge mannen als systemische klokkenluiders’

Nieuw boek ‘Jonge mannen als systemische klokkenluiders’ vanaf 14 december 2017 online te koop Mijn artistieke, therapeutische, onderwijs- en wetenschappelijke werk kwamen langzaam samen na vijftig jaar zoeken naar congruentie, schoonheid en diep-veilige ruimtes. Vanaf 11 december 2017 is de

Geplaatst in Applied Mythology, Applying Anthropology, Clinical Anthropology, Cultural Selfreflection, Failing Institutions, Gender Complementarity, Rituals of Passage and Affliction, Transitional Spaces Getagd met

SCHAARSE HUMOR EN ZELFIRONIE

Humor en zelfironie zijn uiterst schaars in tijden van conflicten, oorlog, welvaart en voorspoed ‘ Vooral zelfironie en empathie nemen de benen waar veel mannelijke ego’s samenklonteren. Vele perspectieven zijn mogelijk, en nodig, om ons huidige lot als mensheid te

Geplaatst in Complementary female-male worlds, Controlled Folly, Cultural Selfreflection, Gender Complementarity

(English) If I could say it, I wouldn’t have to dance it, would I?

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels.

Geplaatst in Complementary female-male worlds, Cultural Selfreflection, Epistemology, Gender Complementarity

VERDWAALDE MANNELIJKHEDEN & VROUWELIJKHEDEN

Wat te denken over de groei van het aantal Grote Mannen, leiders, van banken, bedrijven en natiestaten? Een Grote Man op de verkeerde plek is een incident, twee is een signaal en meer dan drie is een patroon. Wat is

Geplaatst in Applied Mythology, Complementary female-male worlds, Evolutionary Alienation, Gender Complementarity

Het gemis en de zucht naar diep-veilige ruimtes in moderniteit

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels.

Geplaatst in Applied Mythology, Applying Anthropology, Complementary female-male worlds, Epistemology, Evolutionary Alienation, Evolutionary Authenticity, Gender Complementarity, Transitional Spaces

DAGELIJKS MYTHOLOGIE PRAKTISEREN

Mythologie is een vreemd ding, meestal iets met sprookjes of iets uit het verleden. In praktiserende mythologie, antropologisch gezien, blijven wij mensen in ons heden uitdrukken wat nog geen plek heeft in ons verleden. Net zolang tot dat waar we

Geplaatst in Applying Anthropology, Complementary female-male worlds, Family & Community Continuity, First & Second Nations, Gender Complementarity

We Talk, You Listen

Onder antropologen, Westers opgeleide onderzoekers van oorspronkelijke culturen zoals de Inuit, San en Amazone bewoners, groeit een, collectief  onderdrukt, onbehagen. Wij raken langzaam maar zeker ons kennismonopolie kwijt hoe inheemse volken (oorspronkelijke samenlevingen, First Nations), in hun indrukwekkende verscheidenheid, hun

Geplaatst in Applying Anthropology, Clinical Anthropology, Cultural Selfreflection, Family & Community Continuity, First & Second Nations, Gender Complementarity, Organisms as Selfcorrective Systems, Rituals of Passage and Affliction

(English) HEGEMONIC ROMANTIC LOVE

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels.

Geplaatst in Applying Anthropology, Complementary female-male worlds, Domestic Harmony & Violence, Gender Complementarity

Latest Comments