Glossary

Dit is een vreemde verklarende woordenlijst (glossary).

De lijst probeert ‘ongetaalde’ menselijke ervaringsgebieden  zichbaar te maken die niet in taal zijn uit te drukken.

Veel ervaringen kunnen niet begrepejn en verklaard worden.

Zoals elders gesteld (lees over TAO op deze site) is werkelijk weten van de diepe onvatbare Schoonheid en Complexiteit van onze Aarde en Kosmsos niet voor ons mensen weggelegd.

En menselijke taal is nog meer ongeeigend  om teh begrijpen wat ons mensen. iondivikdueel en collec tief, beweegt en laat zijn.

Maar toch kunnen we niet zonder taal om terug te gaang naar: Learning to  Think how Nature  Works (Bateson 2010).