Talmoedische Hunkering

Alle bestaande menselijke culturen op aarde hebben hun eigen wereldbeelden en vertolken die in drukken die uit in hun gebruiken, taal, gewoontes, waarden en normen.

De joodse cultuur kent een talmoedische traditie: het heilige boek de Tora wordt al meer dan twee milennia van alle kanten gepassioneerd  bediscussieerd en telkens opnieuw geinterpeteerd door Koheins en Rebbes.

Studenten  leren, heftig debatteren aan de hand van de Talmoed, de Tora in de Sjoel.

Mijn zoektochten in de wetenschap, in sport, martial arts, in mijn artisinale werk, in mijn begeleidende en onderwijstaken, in de liefde, in mijn schrijven en in publiceren, in studie worden gevoed door een Talmoedische Hunkering.

Een onbedwingbare gulzigheid naar diep weten die ik met veel moeite in leven hield en die mij elke dag blij maakt, centreert EN verwart.